Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Φεβρουαρίου 2020:

  • ΝΕΟ: Θεραπεία μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά: Προκήρυξη

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Δεκεμβρίου 2019:

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): Προκήρυξη

  • Πανεπιστημιακές Διαλέξεις Ψυχολογίας: Προκήρυξη

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Νοεμβρίου 2019:

  • Πανεπιστημιακές Διαλέξεις Ψυχολογίας: Προκήρυξη

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2019:

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019:

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Ιουνίου 2019: