Αναζήτηση Επιστημονικών Συνεργασιών: ΑΡΧΕΙΟ

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 01 Μαρτίου 2021 και λήξη στις 01 Ιουνίου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 28 Φεβρουαρίου 2021

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Θετική Ψυχολογία στην καθημερινότητα μας

Προκήρυξη

 

Επιμορφωτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με Vellum [2021]

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 01 Μαρτίου 2021 και λήξη στις 01 Δεκεμβρίου 2021

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 28 Φεβρουαρίου 2021

Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα. Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Μορφές Εγκληματικότητας και Τρόποι Αντιμετώπισης τους

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Οκτωβρίου 2021

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C++ (Πρότυπο 2017)

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Οκτωβρίου 2021

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Δίαιτα και Διατροφή

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Υπολογιστές [2021]

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Φεβρουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Μαΐου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Φεβρουαρίου 2021

GDPR - Data Protection Officer

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Φεβρουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Μαΐου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Φεβρουαρίου 2021

Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ανάπτυξη e-shop με τη χρήση Open Cart

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Φεβρουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Μαΐου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Φεβρουαρίου 2021

Ειδικός Προώθησης Ιστοσελίδων. SEO Expert

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά [2021]

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Απριλίου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Βιομηχανική Οργάνωση

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Απριλίου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Απριλίου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Επενδυτικά Σχέδια και Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Απριλίου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Εκπαίδευση [2021]

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Απριλίου 2021

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Αρχές, Φιλοσοφία και Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Συμβουλευτική [2021]

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Τέχνη [2021]

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Οκτωβρίου 2021

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Θεραπεία Μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Ψυχολογία [2021]

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Παιδοψυχολογία

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Σχολική Ψυχολογία

Προκήρυξη

 

 

Νέο:

⇒   Έναρξη στις 15 Ιανουαρίου 2021 και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2022

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 14 Ιανουαρίου 2021

Ψυχολογία για Όλους

Προκήρυξη

 


 

 

⇒   Έναρξη στις 01 Νοεμβρίου 2020 και λήξη στις 02 Αυγούστου 2021

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Οκτωβρίου 2020

Συμβουλευτική Συνδυασμένων Θεραπειών

Προκήρυξη

 

 

⇒   Έναρξη στις 01 Νοεμβρίου 2020 και λήξη στις 31 Αυγούστου 2021

⇒   Δεκάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Οκτωβρίου 2020

Κλινική Παιδοψυχολογία

Προκήρυξη

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (Video 1/2 - Video 2/2)

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εκπαιδευτική Διαδικασία. Από τον Αυτοσεβασμό στο Σεβασμό των Άλλων

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Συμβουλευτική

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Δεκαπεντάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Συμβουλευτική για Όλους

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Gestalt Καταφατική Λοάτκι Συμβουλευτική για τη Σεξουαλική Διαφορετικότητα και τις Ταυτότητες Φύλου

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Ψυχολογία

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Παιδοψυχολογία

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ψυχολογία για Όλους

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Οικογενειακή Θεραπεία

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Αυγούστου 2020

Σχολική Ψυχολογία: Δυναμική της Τάξης και του Σύγχρονου Σχολείου

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Εκπαίδευση

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Προσεγγίζοντας τη Χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Χαρισματικών Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων και των Οικογενειών τους

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Αυγούστου 2020

Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Προκήρυξη

 

Κατηγορία: Τέχνη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Θεραπεία Μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά

Προκήρυξη

 

Επιμορφωτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με Vellum

Κατηγορία: Ψυχολογία, Εκπαίδευση & Συμβουλευτική

 

 

⇒   Έναρξη στις 01 Νοεμβρίου 2020 και λήξη στις 31 Ιουλίου 2021

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Οκτωβρίου 2020

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Προκήρυξη

 

 

⇒   Έναρξη στις 01 Νοεμβρίου 2020 και λήξη στις 31 Ιουλίου 2021

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Οκτωβρίου 2020

Ψυχολογία για Όλους

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Σχολική Ψυχολογία

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ειδική Αγωγή

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Προκήρυξη

 

Επιμορφωτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με Vellum

Κατηγορία: Τουρισμός

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Δεκάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διαδικτυακή Διανομή και Πώληση Ξενοδοχειακού Αποθέματος

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Υπάλληλος Εστίασης - Σερβιτόρος

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εξυπηρέτηση Πελατών

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εξειδίκευση στα Ταξίδια και τον Τουρισμό

Προκήρυξη

 

Επιμορφωτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με Vellum

Κατηγορία: Υπολογιστές

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Σχεδίαση Ιστοσελίδων

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εξειδίκευση στο Word

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εξειδίκευση στο Photoshop

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εξειδίκευση στη 2D και 3D Σχεδίαση με τη Χρήση Υπολογιστή

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Εξειδίκευση στο Excel

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Δημιουργία Εφαρμογών Android

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Προκήρυξη

 

Επιμορφωτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με Vellum

Κατηγορία: Οικονομία - Διοίκηση

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διοίκηση Πωλήσεων

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διαχείριση Συστημάτων Δικαιόχρησης

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Προκήρυξη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Social Media

Προκήρυξη

 

Επιμορφωτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με Vellum

Κατηγορία: Τέχνη

 

 

⇒   Νέα ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2020

⇒   Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Σεπτεμβρίου 2020

Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση

Προκήρυξη

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων που έχουν ήδη ξεκινήσει:

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιανουαρίου 2021

⇒   Επτάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Αρχές, Φιλοσοφία και Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Βασικές Δεξιότητες στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Δεξιότητες Τηλεργασίας για Αύξηση της Απασχόλησης και Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Διαχείριση Επικοινωνίας για Θέματα Περιβάλλοντος και Προαγωγής Υγείας

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Διαχείριση Σχολικής Τάξης - Οι Εκπαιδευτικοί ως Σύμβουλοι

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Σεπτεμβρίου 2020

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Έρευνας

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Εισαγωγή στην Συμβουλευτική και την Προπονητική Ζωής

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Έμφυλη και Σεξουαλική Ταυτότητα

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Παιδοψυχολογία

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Προπονητική Ζωής, Επιχειρησιακό Coaching και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 20 Ιουνίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Ψυχολογία για Όλους

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 01 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 31 Μαΐου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Μαΐου 2020

Θετική Ψυχολογία

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 01 Απριλίου 2020 και λήξη στις 31 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Μαρτίου 2020

Θεραπεία μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 01 Απριλίου 2020 και λήξη στις 31 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Μαρτίου 2020

Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Κοινωνιολογίας για Όλους

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 30 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 19 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 19 Μαρτίου 2020

Ψυχική Υγεία και Ευεξία Παιδιών και Εφήβων: Από την Οικογένεια στην Κοινότητα

Προκήρυξη και Άμεση Εγγραφή

 

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Βασικές Δεξιότητες στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Έμφυλη και Σεξουαλική Ταυτότητα

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Παιδοψυχολογία

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020 και λήξη στις 09 Μαρτίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 09 Μαρτίου 2020

Σχολική Ψυχολογία

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 01 Φεβρουαρίου 2020 και λήξη στις 31 Ιανουαρίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Ιανουαρίου 2020

Θεραπεία μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 01 Φεβρουαρίου 2020 και λήξη στις 31 Ιανουαρίου 2021

⇒   Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Μοριοδοτούμενο, Εγγραφές έως 31 Ιανουαρίου 2020

Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Κοινωνιολογίας για Όλους

Προκήρυξη

 

 • [έναρξη στις 01 Δεκεμβρίου 2019] Πανεπιστημιακές Διαλέξεις Ψυχολογίας: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Νοεμβρίου 2019] Πανεπιστημιακές Διαλέξεις Ψυχολογίας: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Coaching, Executive Coaching and Management: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Διαχείριση Σχολικής Τάξης - Ο Εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Κοινωνιολογία και Ψυχολογία της Υγείας: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός και Θετική Ψυχολογία: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Οικογενειακή Θεραπεία: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Παιδοψυχολογία: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Σχολική Ψυχολογία: Προκήρυξη

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων που έχουν διεκπεραιωθεί:

 

⇒   Έναρξη στις 20 Ιουνίου 2020 και λήξη στις 22 Σεπτεμβρίου 2020

⇒   Τρίμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   Εγγραφές έως 19 Ιουνίου 2020

Συμβουλευτική για Όλους

Προκήρυξη

 

⇒   Έναρξη στις 01 Μαΐου 2020 και λήξη στις 31 Μαΐου 2020

⇒   Μηνιαίο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

⇒   50 Ώρες Διαδικτυακής Διδασκαλίας, Εγγραφές έως 30 Απριλίου 2020

Προπονητική Ζωής, Επιχειρησιακό Coaching και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Προκήρυξη

 

 • [έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2019] International Diploma in IT and Cyber Security: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2019] Mastering Excel for Business: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2019] Mastering Word for Business: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2019] Mastering Wordpress: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2019] Vellum Certified IT Project Manager: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Δεκεμβρίου 2019] Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019] Αρχές, Φιλοσοφία και Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Ιουνίου 2019] Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Ιουνίου 2019] Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Ιουνίου 2019] Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Προκήρυξη

 • [έναρξη στις 01 Ιουνίου 2019] Παιδοψυχολογία: Προκήρυξη

 


 

Search