Επιστημονικά Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ευστράτιος Παπάνης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου: Κορρές Γεώργιος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Για οποιαδήποτε ακαδημαϊκή / διοικητική ή οικονομική διευκρίνιση / απορία:

Τηλ.: (+30) 22510 36520, (+30) 22510 36580, (καθημερινά 09:00 - 20:30)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Για οποιαδήποτε τεχνική διευκρίνιση / απορία:

Τηλ.: (+30) 22510 36547, (+30) 22510 36566, (καθημερινά 09:00 - 13:00)

Φαξ: (+30) 22510 36548

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσειςSearch