15 - 30 Νοεμβρίου 2020

⇒   Δωρεάν

⇒   Διαδικτυακά μέσω Τηλεδιάσκεψης στην Πλατφόρμα Zoom

⇒   Δηλώσεις Συμμετοχής: ΕΔΩ

Βιωματικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής, Ενημέρωσης και Ενδυνάμωσης

Πληροφορίες

 

   

25 Νοεμβρίου 2020

⇒   Δωρεάν

⇒   Διαδικτυακά μέσω Τηλεδιάσκεψης στην Πλατφόρμα Zoom

⇒   Δηλώσεις Συμμετοχής: ΕΔΩ

Διαδικτυακή Ημερίδα κατά της Βίας των Γυναικών

Πληροφορίες

 

   

05 Δεκεμβρίου 2020

⇒   Δωρεάν

⇒   Διαδικτυακά μέσω Τηλεδιάσκεψης στην Πλατφόρμα Zoom

⇒   Δηλώσεις Συμμετοχής: ΕΔΩ

Διαδικτυακή Ημερίδα για τη Συνεπιμέλεια

Πληροφορίες

 

   

Διάρκεια 15' για τη Συμπλήρωση

⇒   Ανώνυμες Απαντήσεις

⇒   Μελέτη και Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Προσαρμογής στις Συνθήκες της Πανδημίας

⇒   Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου: ΕΔΩ

Ερωτηματολόγιο για τις Νέες Τεχνολογίες στην Εποχή της Πανδημίας

Πληροφορίες

 

 

03 - 05 Ιουλίου 2020

⇒   Πρόσκληση Συμμέτοχης σε Ψηφιακό Συνέδριο (online)

⇒   Διαδικτυακά μέσω Τηλεδιάσκεψης στην Πλατφόρμα Open eClass

⇒   Αιτήσεις έως 20 Ιουνίου 2020

Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση Και Ψυχική Υγειά

Πληροφορίες

 

 

30 Ιουνίου 2020 (προς κρίση), 30 Σεπτεμβρίου 2020 (παρατηρήσεις και διορθώσεις)

⇒   6ο και 7ο τεύχος του Περιοδικού

⇒   Πρόσκληση για Κατάθεση Άρθρων προς Δημοσίευση

⇒   Στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση Και Ψυχική Υγειά (ΣΚΕΨΥ)

Πληροφορίες

 

 

30 Απριλίου 2020 - 15 Μαΐου 2020

⇒   Δωρεάν Μηνιαίο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διάρκειας 70 ωρών

⇒   Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας, Vellum Global Educational Services

⇒   Για Εκπαιδευτικούς, Γονείς και ευρύτερα για τους Πολίτες του Δήμου Μυτιλήνης

Θετική Ψυχολογία

Πληροφορίες

 

 

11 Απριλίου 2020

⇒   Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο

⇒   ΔΑΠ ΝΔΦΚ Μυτιλήνης

⇒   Επιστημονική Ομάδα των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας

Το Αποτύπωμα της Πανδημίας στην Ελληνική Κοινωνία και οι Ψυχολογικές Συνέπειες της

Πληροφορίες

 


 

Search